Сдружение Дегралия предлага преимущества за хората, за планетата и реалистична печалба и просперитет.

КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение Дегралия е тясно сътрудничество между Powerpack NV/Белгия/ и Полигруп/България/.

Ние желаем да въведем нова природо- съобразна технология  и приложение на пазара на опаковки в Европа.

Производството с класически компостиращи материали /например,полилактид/ вече е интегрирано в света на опаковките от известно време. Важността на компостиращите материали нараства. Новата директива на ЕС за леки пазарски чанти ще насърчи някои страни да стимулират използването на биоразградими/компостиращи материали.

„Голямата” ценова разлика при основания на фосили полиетилен все още е важна пречка, за да се премине към смола – биоразградима и на основата на биопродукти.

Powerpack, със способностите си за изследване и развитие на биоматериали, ще може постепенно да запълни съществуващата ценова разлика.

Сдружение Дегралия се превръща в първото в Европа с напълно интегрирани производствени съоръжения /производство на биосмола, екструзия и преработка/.

Ние смятаме, че трябва да намерим начин за съвместно съществуване между бизнеса, обществото и природата. Време е да преосмислим бизнес-целите и стратегиите, процесите и технологиите, пазарите и обществото.

Корпоративната социална отговорност/КСО/ се превръща в сърцевина на бизнеса по целия свят. Устойчивостта е не само за околната среда, тя е за създаването на по-траен и по-справедлив свят. Свят, в който можем да работим и играем, да се смеем и усмихваме. Сдружение Дегралия предлага преимущества за хората, планетата и реалистична печалба и просперитет.

КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ?

Светът днес е на път да се лиши от природните ресурси и да остави токсична бъркотия на тяхно място. Време е да се приспособим или ще страдаме от последиците. Необходимо е да помислим за това кое е ценностното в света днес.

Силното фокусиране върху изследването и развитието на нови биосмоли, в комбинация с изцяло интегрирани производствени съоръжения, ще ни дадат възможност за по-лесен достъп до био-основано приложение. Формулировката на нашата мисия е „малка крачка за вас, гигантски скок за природата.”